ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Νομοθεσία


Παρά την αμφισβήτηση ή την πλέον παρεξηγημένη αντίληψη που μπορεί να υπάρχει διάχυτη γύρω από το επάγγελμα του Ιδιωτικού Ερευνητή, τα δεδομένα μάλλον λειτουργούν προς αναίρεση αυτών των απόψεων. Αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη το πολυσύνθετο των απαιτήσεων της εποχής μας και τη δεδομένη ευαισθησία των υποθέσεων που καλείται ένας ντετέκτιβ να διαχειριστεί, δεν είναι υπερβολή να αποφανθεί πως μάλλον πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα λειτούργημα.Σε αυτή τη βάση, η πολιτεία έχει προβεί στη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο τακτικά αναθεωρεί και συμπληρώνει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επικαιρότητας και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα. Επειδή ο βαθμός σπουδαιότητας αυτού του νομοθετικού πλαισίου δεν αναδεικνύεται στον επιθυμητό βαθμό, η επιχείρηση Spyro Group είχε την πρωτοβουλία να κωδικοποιήσει και να παρουσιάσει τη μορφή του όπως ισχύει σήμερα.                                                       


 Α/ΑΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΤΙΤΛΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥΑριθ. - ΕίδοςΣτοιχεία1Ν. 3206/2003ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών & άλλες διατάξεις2Ν. 2472/1997 & τροποποιήσεις έως και 2009-Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις3Ν. 3471/2006ΦΕΚ 133/28.6.2006Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/19974Απόφαση ΑΠΔΠΧΑ.Π. 1122/26.09.2000Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης5Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧΑΡ. 15 / 2001Ανάλυση γενετικού υλικού για σκοπούς εξιχνίασης εγκλημάτων και ποινικής δίωξης6Οδηγία ΑΠΔΠΧΑΡ.    1  / 2005Για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας