ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Επιχειρηματικές Έρευνες

 

Η ηθική και κοινωνική ευθύνη του ιδιωτικού ερευνητή - ντετέκτιβ, πρέπει να έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει και να διασφαλίσει τον κοινωνικό του ρόλο σε συνθήκες που ισχύουν σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και εντάσσονται στο πλαίσιο που δε θίγουν την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια προς τον εντολέα.

Επίσης, ο ιδιωτικός ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, να διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα παρουσίασης και αντίληψης, χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνολογικά μέσα για να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Επιπλέον, θα πρέπει να επεξεργάζεται, αναλύει, προβλέπει και προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις με βάση τους στόχους, τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη-εντολέα.

Οι ιδιωτικοί ερευνητές τη σημερινή εποχή επιτελούν κοινωνικό λειτούργημα κατά μια έννοια καθώς μπορεί να έχουν και άλλες «ιδιότητες», όπως δικηγόρος, σύμβουλος, ψυχολόγος, αστυνομικός ανάλογα με τις υπηρεσίες τις όποιες παρέχουν κάθε φορά.

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που υπάρχει όταν κάποιος επιθυμεί να προσλάβει ένα ιδιωτικό ερευνητή είναι το κόστος που θα έχει αυτός. Στην ερώτηση αυτή όμως κανείς δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση καθώς αυτό εξαρτάται από ορισμένους κύριους παράγοντες που έχουν να κάνουν με το είδος της υπηρεσίας που επιζητά ο εντολέας, τις απαιτήσεις αλλά και τις ανάγκες του. Επιπλέον, σημαντικό μέρος μπορεί να καταλαμβάνει η πολυπλοκότητα της έρευνας που πραγματοποιείται.

Ακόμη όμως και όταν δε γνωρίζουν το ακριβές κόστος, είναι σύνηθες, πολλοί οι οποίοι επικοινωνούν με ιδιωτικούς ερευνητές να είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα όποια χρήματα απαιτούνται για την υπηρεσία που χρειάζονται.

Βέβαια υπάρχουν και ορισμένοι επιτήδειοι, οι οποίοι μπορεί είτε να μην είναι πιστοποιημένοι ως ιδιωτικοί ερευνητές είτε να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη που έχετε. Οι συγκεκριμένοι μπορεί είτε να ζητήσουν προκαταβολικά την αμοιβή ώστε στη συνέχεια να σταματήσουν κάθε επαφή ή να μην καλύψουν τις απαιτήσεις που είχατε θέσει.

Για τους παραπάνω λόγους, το γραφείο μας και οι συνεργάτες έχουν εξειδικεύσει και αναλύσει ξεχωριστά την κάθε υπηρεσία ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τι είναι αυτό που ακριβώς ζητάτε και βάσει αυτών των πληροφοριών να αναλύουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας και το κόστος για την υπηρεσία. Επιπλέον, έχοντας αναπτύξει και εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008, εξασφαλίζουμε σίγουρα και ποιοτικά αποτελέσματα και συνεχή ενημέρωση για τον εντολέα μας πάντοτε με απόλυτη ειλικρίνεια, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στο καλύτερο δυνατό κόστος.

 

 1. Αθλητικές έρευνες
 2. Ανάκτηση δεδομένων (αρχείων & φακέλων) από σκληρό δίσκο Η/Υ
 3. Εύρεση - Αναζήτηση Κατόχου Κινητού Τηλεφώνου - Ταυτοποίηση Απορρήτου Ανωνύμου Αριθμού/Κακόβουλων Κλήσεων
 4. Πλαστογράφηση Προϊόντων - Πειρατεία Σημάτων
 5. Ασφαλιστικές Απάτες
 6. Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 7. Mystery Buyer / Thief
 8. Ανάκτηση κωδικών Η/Υ και Κινητών Τηλεφώνων
 9. Εντοπισμός - Παρακολούθηση μέσω GPS Αυτοκινήτων - Εμπορευμάτων - Προσώπων - Κινητού
 10. Παρακολούθηση - Εντοπισμός Κινητού Τηλεφώνου / Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 11. Βιομηχανική κατασκοπία
 12. Οικονομικά εγκλήματα
 13. Προστασία προσώπων και αντικειμένων
 14. Κλοπές από προσωπικό και απάτες
 15. Εξακρίβωση διεύθυνσης
 16. Αναζήτηση μαρτύρων
 17. Εξέταση δακτυλικών αποτυπωμάτων
 18. Απάτη σε θέματα ασθενείας (κοπάνες - σκασιαρχείο)
 19. Συκοφαντική Δυσφήμιση σε Facebook - Ίντερνετ
 20. Απάτες σε κρατήσεις και έξοδα
 21. Εντοπισμός μέσω των συστημάτων GPS (Global Positioning System /Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) και GSM (Global System for Mobile Communications/ Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)
 22. Μη εκπληρωθείσες απαιτήσεις
 23. Ταυτοποίηση ενός ανώνυμου αποστολέα
 24. Προστασία από σαμποτάζ και κατασκοπία
 25. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
 26. Διακρίβωση δεύτερης υπαλληλικής δραστηριότητας
 27. Διακρίβωση στοιχείων εργοδότη
 28. Διαχείριση απαιτήσεων
 29. Βιντεοπαρακολούθηση
 30. Ανταγωνιστικές παραβιάσεις κατά του ανταγωνισμού/ αθέμιτος ανταγωνισμός
 31. 'Αμυνα από υποκλοπές/ εντοπισμός εξοπλισμού υποκλοπής
 32. Έλεγχοι προσωπικού και υποψηφίων
 33. Παρανομίες στις αποθήκες και στις μεταφορές
 34. Χημικές παγίδες για κλέφτες