ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Ντετέκτιβ τιμές

Είναι εύλογο, όταν κανείς σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός ιδιωτικού ερευνητή, ενδεχομένως, να διατηρεί επιφύλαξη και δισταγμό αναλογιζόμενος το πιθανό κόστος της μίσθωσης ιδιωτικών ερευνητικών υπηρεσιών. Ωστόσο, οφείλει να γνωρίζει πως οι αμοιβές ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση μάλιστα που επιλέγει να εμπιστευτεί την οποιαδήποτε υπόθεσή του στα χέρια έμπειρου, επαρκώς καταρτισμένου και καταξιωμένου εκ του αποτελέσματος ερευνητή, που εγγυάται την επιτυχή διεκπεραίωση στην οποιαδήποτε ανάληψη έργου, τότε ακριβοδίκαια αναμένεται ένας ελαφρώς υψηλότερο  - του μέσου αναμενόμενου – κόστος.

Οφείλει, λοιπόν, κανείς επιθυμώντας να οδηγηθεί στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ, προηγουμένως να σχηματίσει μια βασική σφαιρική εικόνα για όλες τις τιμές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που συγκεκριμένα τον ενδιαφέρουν. Άλλωστε, στην τακτική των περισσότερων ιδιωτικών ερευνητών συγκαταλέγεται η προσφορά μιας δωρεάν αρχικής συνάντησης και διαβούλευσης μεταξύ ντετέκτιβ – πελάτη.

Δεν πρέπει, επίσης, να παραλειφθεί πως ορισμένοι ντετέκτιβ συνηθίζουν να εντάσσουν στο πλαίσιο της συμφωνίας τους με τον πελάτη μια προκαταβολή της συνολικής αμοιβής τους, δεδομένου ότι και εκείνοι χρειάζονται να έχουν μια αρχική βάση για τα έξοδα και τις υπηρεσίες που θα του παρέχουν. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν κάποιες περιπτώσεις που προϋποθέτουν επιπρόσθετο κόστος, όπως ο έλεγχος του ιστορικού μιας υπόθεσης, ειδικές ερευνητικές εργασίες, εξειδικευμένος εξοπλισμός και κατάλληλες συσκευές παρακολούθησης GPS.  Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η αναζήτηση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου, μιας πινακίδας οχήματος ή ενός ποινικού μητρώου, όπως επίσης και η τοποθέτηση«κοριού» σε σπίτι ή όχημα.

Όσον αφορά στα ωρομίσθια, αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο που καλείται να κινηθεί ο ντετέκτιβ, το μέγεθος της δυσκολίας που συνεπάγεται  η έρευνά του, αλλά και το ενδεχόμενο στην πορεία να κριθεί αναγκαία και η συμβολή άλλων ιδιωτικών ερευνητών. Εάν, για παράδειγμα, η ανάληψη μιας υπόθεσης επιβάλλει ταξίδι, είναι εύλογο το κόστος να είναι μεγαλύτερο, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα αναμενόμενα έξοδα για τυχόν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και διατροφή.

Σημαντικό θα ήταν, τέλος, να βεβαιωθεί κανείς πριν προβεί στην απόφαση να προσλάβει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ, ότι αυτός ο ιδιωτικός ερευνητής, που θα επιλέξει, εντάσσει στις μεθόδους εργασίας του την τήρηση αρχείου με όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αφορούν στην υπόθεση του πελάτη του, καταγράφοντάς τες  αναλυτικά, προκειμένου να αποτελούν τεκμήρια στη διάθεση του.