ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη Ιστοσελίδα μας, με την οποία, ουσιαστικά, ολοκληρώνεται μια σειρά Καινοτομιών που αφορά τόσο στο επίπεδο Λειτουργίας του Γραφείου μας, όσο και στην πληρέστερη παρουσίαση των Υπηρεσιών μας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα Γραφείο Ντετέκτιβ – Ιδιωτικών Ερευνών έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008, κάτι που αποτελεί όχι μόνο ορόσημο στον χώρο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας αλλά και δέσμευση για παροχή υπηρεσιών με συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα της Ιδιωτικής Έρευνας.

Η πρωτοπορία μας, αρχικά, έγκειται στην εισαγωγή και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου, που αποτελεί μοχλό έκφρασης και λειτουργίας μας. Παράλληλα, προτάσσουμε τη δέσμευσή μας ότι κάθε μας ενέργεια και επαγγελματική πρωτοβουλία, που σημειώνεται για λογαριασμό των εντολέων μας, εντάσσεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο εμπιστευτικότητας.

Ιδιαίτερη μνεία επιβάλλεται να γίνει στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε απόλυτα σαφείς τις αρχές και την βάση τιμολόγησης των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, θεωρήσαμε απαραίτητο να  τηρείται η απόλυτη διαύγεια στα κριτήρια - τι, πώς και πόσο χρεώνεται – που καθορίζουν την αμοιβή των υπηρεσιών, που τη διεκπεραίωσή τους εγγυόμαστε αποδεδειγμένα για τον εντολέα μας.

Βασικό μας μέλημα υπήρξε η άρτια προβολή όλων των υπηρεσιών μας. Θα διαπιστώσετε, λοιπόν, πως αυτές έχουν αναλυθεί με τρόπο χρηστικό, αλλά και με τη μορφή ερωτήσεων, αισιοδοξώντας με αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθεί η αναζήτηση και αναγνώριση της περίπτωσης, στην οποία υπάγεται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Παράλληλα, μέσω της συγκεκριμένης ενημέρωσης, είναι δυνατό να αντιληφθεί κανείς ότι το γραφείο μας ουσιαστικά ασχολείται με υποθέσεις που μπορούν να τύχουν στον καθένα από εμάς, δεδομένων των ίδιων πιθανοτήτων που έχουμε να βιώσουμε μια δύσκολη ή επικίνδυνη κατάσταση, που δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να χρήζει την υποστήριξη και κατεύθυνση ενός έμπειρου και ειδικού επαγγελματία.

Όσο και αν απευχόμαστε τις δύσκολες ή δυσάρεστες καταστάσεις για όλους μας, στο μέτρο που αυτές μπορεί να σας απασχολήσουν, διαβεβαιώνουμε πως θα είμαστε στη διάθεσή σας να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας στις προσωπικές σας ανάγκες. Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.