ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Επάγγελμα ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Ιδιωτικοί Ερευνητές, ονομάζονται τα άτομα εκείνα τα οποία είναι εκπαιδευμένα για να πραγματοποιούν ιδιωτικές έρευνες. Καθήκον του ντετέκτιβ είναι να ερευνά υποθέσεις σχετικά με ζημίες, απιστίες, εκβιασμοί κτλ. επί πληρωμή.

Για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει επιτυχώς καθήκοντα ντετέκτιβ οφείλει προηγουμένως να έχει δεχτεί πολύ καλή και εξειδικευμένη εκπαίδευση από αντίστοιχες σχολές ή κολλέγια. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να πετύχει κανείς στο επάγγελμα του ντετέκτιβ είναι η μεθοδικότητα, η τόλμη, η ταχύτητα αντιδράσεων, η ικανότητα αναλυτικής σκέψης και η σχετική γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Πέραν της εντατικής εκπαίδευσης ο ντετέκτιβ για να στεφθούν οι ιδιωτικες ερευνες του με επιτυχία πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένος για τις εξελίξεις τις τεχνολογίας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ένας ντετέκτιβ στις υποθέσεις του βασίζεται στην σύγχρονη τεχνολογία όπως είναι οι ανιχνευτές, οι κάμερες, οι κοριοί,  βίντεο υψηλής ευκρίνειας, καταγραφικές συσκευές καθώς και συστήματα εντοπισμού.

Όταν ένας ντετέκτιβ αναλάβει κάποια υπόθεση απαιτείται να είναι εχέμυθος, προσεκτικός, διακριτικός και αποτελεσματικός στη δουλεία του, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία και να διεκπεραιώσει  με επιτυχία την υπόθεση που του δόθηκε.

Οποιοσδήποτε θέλει να προσλάβει έναν ντετέκτιβ για κάποιο θέμα που αντιμετωπίζει,  μπορεί να απευθυνθεί σε ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών.  Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών  σε τρίτα πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των νόμιμων ιδιωτικών τους συμφερόντων. Αντικείμενο των γραφείων αυτών είναι η αναζήτηση αντικειμένων που χαθήκαν ή κλάπηκαν, η αναζήτηση προσώπων που εξαφανίσθηκαν, η προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων εμπορικής ή αστικής φύσεως καθώς και η αποκάλυψη εγκλημάτων μέχρι τη στιγμή που θα επιληφθεί η αρμόδια αρχή. Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών απαιτείται να κατέχουν ειδική άδεια λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά πρέπει να έχει ειδική άδεια εργασίας. Τα άτομα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας δεν χρειάζεται να έχουν άδεια εργασίας.