ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Εξετάσεις DNA Αναλύσεις Γενετικού Υλικού

Ο οργανισμός μας αποτελείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα, κάθε ένα εκ των οποίων περιέχει στον πυρήνα του το ανθρώπινο γονιδίωμα (DNA). Στο DNA μας είναι γραμμένη η απαραίτητη πληροφορία (γενετικός κώδικας) για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού μας, σε 23 ομόλογα ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ο κώδικας αυτός της ζωής μας, κληρονομείται από τους γονείς μας (σε κάθε ζεύγος χρωμοσωμάτων, ένα κληρονομείται από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα) και περιέχετε σε περίπου 30.000 γονίδια. Κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων περιέχει 2 αντίγραφα ίδιων γονιδίων.

  Η Μοριακή Γενετική είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των γονιδίων σε μοριακό επίπεδο. Σε αυτόν τον ειδικό κλάδο μελετάται η μεταφορά των γονιδίων από γενεά σε γενεά. Η μοριακή γενετική χρησιμοποιεί τις μεθόδους της γενετικής και της μοριακής βιολογίας. Ονομάζεται έτσι για να διαφοροποιείται από άλλα πεδία της γενετικής, όπως είναι η οικολογική γενετική και η πληθυσμιακή γενετική. Ιδιαίτερα σημαντική περιοχή στον τομέα της έρευνας είναι η χρήση της μοριακής πληροφορίας για τον καθορισμό της καταγωγής και συνεπώς της ορθής επιστημονικής ταξινόμησης των οργανισμών: η συγκεκριμένη μέθοδος αποδίδει το μοριακό σύστημα ταξινόμησης.

  Η Mοριακή Γενετική ανάλυση προσφέρει μοναδικές πληροφορίες όσον αφορά στην παθογένεση, ανάπτυξη και εξέλιξη γενετικών νοσημάτων, τις οποίες οι εναλλακτικές τεχνολογίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσφέρουν. Η Mοριακή Γενετική ανάλυση εφαρμόζεται πλέον ευρέως στην ανίχνευση αλλαγών (μεταλλάξεις, ελλείψεις, διπλασιασμούς) του γενετικού υλικού – γονιδίων – που προκαλούν κληρονομούμενα μονογονιδιακά γενετικά νοσήματα, όπως Μεσογειακή Αναιμία και Κυστική Ίνωση. Επίσης, εφαρμόζεται στον προσδιορισμό της γενετικής προδιάθεσης ενός ατόμου σε νοσήματα πολυπαραγοντικής φύσεως, όπως κάποια είδη καρκίνου, θρομβοφιλία, οστεοπόρωση κλπ. Επιπλέον επιτρέπει και την προσυμπτωματική διάγνωση φορέων των γενετικών βλαβών και πολλές φορές πρόληψη της νόσου σε συγγενή άτομα. Τέλος, στον προγεννητικό έλεγχο προσφέρει τη δυνατότητα εξακρίβωσης και πρόληψης κυήσεων υψηλού κινδύνου.