ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more
Απιστία - Μοιχεία

Μοιχεία ή Απιστία είναι η σεξουαλική σχέση ενός παντρεμένου ατόμου με άτομο διαφορετικό από τον ή την σύζυγό του. Κατά τους νομικούς, μοιχεία είναι η παράβαση της συζυγικής πίστης που συνίσταται στην εξώγαμη κατά φύση συνουσία μεταξύ δύο ετερόφυλων προσώπων τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έγγαμο.

  Στην Ελλάδα, η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το Ποινικού Νόμου της Βαυαροκρατίας που ίσχυσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1950, η μοιχεία χαρακτηριζόταν ως πλημμέλημα. Η μοιχεία αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας από την κυβέρνηση της Αλλαγής, στο πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης του πλέγματος των διατάξεων που αφορούσαν το Οικογενειακό Δίκαιο.

  Η μοιχεία ως αδίκημα υπήρχε και κατά τους αρχαίους χρόνους. Στην Αθήνα, οι νόμοι που προβλέπονταν για το έγκλημα αυτό ήταν εκείνοι του Δράκοντα και του Σόλωνα. Κατά τον Δράκοντα όποιος συλλάμβανε επ’ αυτοφώρω κάποιον να κάνει έρωτα με την γυναίκα, την αδελφή, την μητέρα ή την παλλακίδα του δικαιούταν να τον φονεύσει. Αντίστοιχα ο νόμος του Σόλωνα, έδινε το δικαίωμα είτε να σκοτώσει και τους δύο, είτε να ευνουχίσει το μοιχό, είτε να τον εξαναγκάσει με βασανιστήρια να εξαγοράσει τη ζωή του στην τιμή που ήθελε ο απατημένος ενώ συχνά η εκτέλεση του μοιχού γινόταν με λιθοβολισμό, από πολλούς μαζί πολίτες, που πρόστρεχαν στις κραυγές του συζύγου. 

 Η αντρική πολυγυνία ήταν –και είναι- πολύ περισσότερο αποδεκτή από τη γυναικεία πολυανδρία. Σε κάποιες χώρες, μουσουλμανικές κυρίως, ακόμα και σήμερα η γυναικεία μοιχεία τιμωρείται με θάνατο. Στην Ελλάδα η μοιχεία έπαψε να είναι ποινικό αδίκημα το 1982.

  Με τη μοιχεία επέρχεται ισχυρός κλονισμός του γάμου, δηλαδή η δημιουργία ρήξης της συζυγικής σχέσης και η ψυχική και φυσική απομάκρυνση των συζύγων, ώστε να μην έχουν πλέον ενδιαφέρον για την συνέχιση του γάμου τους. Αιτίες για τον ισχυρό κλονισμό του γάμου, μπορεί να είναι η εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου συζύγου κα.

 Τέλος, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η μοιχεία είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για την κατάθεση αιτήσεων διαζυγίων.