ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more


Επιχειρηματικές Έρευνες


 

Η ηθική και κοινωνική ευθύνη του ιδιωτικού ερευνητή - ντετέκτιβ, πρέπει να έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει και να διασφαλίσει τον κοινωνικό του ρόλο σε συνθήκες που ισχύουν σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και εντάσσονται στο πλαίσιο που δε θίγουν την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια προς τον εντολέα.

Επίσης, ο ιδιωτικός ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, να διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα παρουσίασης και αντίληψης, χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνολογικά μέσα για να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Επιπλέον, θα πρέπει να επεξεργάζεται, αναλύει, προβλέπει και προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις με βάση τους στόχους, τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη-εντολέα.

Οι ιδιωτικοί ερευνητές τη σημερινή εποχή επιτελούν κοινωνικό λειτούργημα κατά μια έννοια καθώς μπορεί να έχουν και άλλες «ιδιότητες», όπως δικηγόρος, σύμβουλος, ψυχολόγος, αστυνομικός ανάλογα με τις υπηρεσίες τις όποιες παρέχουν κάθε φορά.

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που υπάρχει όταν κάποιος επιθυμεί να προσλάβει ένα ιδιωτικό ερευνητή είναι το κόστος που θα έχει αυτός....Ιδιωτικές Έρευνες


Οι ιδιωτικοί ερευνητές του γραφείου μας δεν δραστηριοποιούνται μόνο στον ελλαδικό χώρο για εσάς. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για την άντληση πληροφοριών.

  Το γραφείο μας διαθέτει άτομα με πολύ καλή και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Το προσωπικό διαθέτει μεθοδικότητα, τόλμη, ταχύτητα αντιδράσεων, ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σχετική γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Επίσης, τα άτομα είναι εχέμυθα, προσεκτικά, διακριτικά και αποτελεσματικά στη δουλεία τους,....Εξετάσεις DNA Αναλύσεις Γενετικού Υλικού


Ο οργανισμός μας αποτελείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα, κάθε ένα εκ των οποίων περιέχει στον πυρήνα του το ανθρώπινο γονιδίωμα (DNA). Στο DNA μας είναι γραμμένη η απαραίτητη πληροφορία (γενετικός κώδικας) για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού μας, σε 23 ομόλογα ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ο κώδικας αυτός της ζωής μας, κληρονομείται από τους γονείς μας (σε κάθε ζεύγος χρωμοσωμάτων, ένα κληρονομείται από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα) και περιέχετε σε περίπου 30.000 γονίδια. Κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων περιέχει 2 αντίγραφα ίδιων γονιδίων.

  Η Μοριακή Γενετική είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των γονιδίων σε μοριακό επίπεδο....Απιστία - Μοιχεία


Μοιχεία ή Απιστία είναι η σεξουαλική σχέση ενός παντρεμένου ατόμου με άτομο διαφορετικό από τον ή την σύζυγό του. Κατά τους νομικούς, μοιχεία είναι η παράβαση της συζυγικής πίστης που συνίσταται στην εξώγαμη κατά φύση συνουσία μεταξύ δύο ετερόφυλων προσώπων τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έγγαμο.

  Στην Ελλάδα, η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το Ποινικού Νόμου της Βαυαροκρατίας που ίσχυσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1950, η μοιχεία χαρακτηριζόταν ως πλημμέλημα....