ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Ζακυνθινός™ Ιδιωτικές Έρευνες

Εγγυόμαστε πως πρωταρχική επιδίωξη και πρόθεσή μας συνιστά η δική σας εξυπηρέτηση με επαγγελματισμό, ευαισθησία και εχεμύθεια.

more


http://detective-zakynthinos.info/


Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών


Εγγύηση επιστροφής χρημάτων


Στα πλαίσια των σαφών ορίων και όρων που επιβάλλει ο επαγγελματισμός μας, καλό είναι να διευκρινιστεί η πολιτική μας, ακόμη και στο ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη έκβαση μιας ανειλημμένης υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, εάν από δική μας υπαιτιότητα το αποτέλεσμα ή τα παραδοτέα της υπόθεσης δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα που επέβαλε η συμφωνία κατά την ανάληψη της υπόθεσης, τότε εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων. Να γίνει, λοιπόν, σαφές πως σ’ αυτή την περίπτωση το Γραφείο Ζακυνθινός Detective, υπόσχεται ότι θα επιστρέψει στον εντολέα μας στο ακέραιο την προκαταβολή ανάθεσης μιας υπόθεσης.

Την υπευθυνότητα του έργου μας, εκτός των παραπάνω, αποδεικνύει κυρίως το εύρος και η ποικιλία των υποθέσεων και ερευνών που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε με επιτυχία....ΝομοθεσίαΠαρά την αμφισβήτηση ή την πλέον παρεξηγημένη αντίληψη που μπορεί να υπάρχει διάχυτη γύρω από το επάγγελμα του Ιδιωτικού Ερευνητή, τα δεδομένα μάλλον λειτουργούν προς αναίρεση αυτών των απόψεων. Αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη το πολυσύνθετο των απαιτήσεων της εποχής μας και τη δεδομένη ευαισθησία των υποθέσεων που καλείται ένας ντετέκτιβ να διαχειριστεί, δεν είναι υπερβολή να αποφανθεί πως μάλλον πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα λειτούργημα.Σε αυτή τη βάση, η πολιτεία έχει προβεί στη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο τακτικά αναθεωρεί και συμπληρώνει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επικαιρότητας και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα....Ντετέκτιβ


Ο ρόλος του ντετέκτιβ μπορεί να είναι βοηθητικός και καθοριστικός στη διαχείριση ποικίλων, σύνθετων και μη υποθέσεων. Δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, τουναντίον προσφέρεται για την επίλυση προβλημάτων ή θεμάτων που οποιοσδήποτε μπορεί να αντιμετωπίζει. Οι υποθέσεις ποικίλουν και συνήθως αφορούν στη συλλογή πληροφοριών για τρίτα πρόσωπα και στην εξυπηρέτηση νόμιμων συμφερόντων.
 
Πιο συγκεκριμένα, η βάση της επαγγελματικής ενασχόλησης του ντετέκτιβ αφορά στην έρευνα και την εξιχνίαση....